เปิดรับสมัครคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2024


เปิดรับสมัครคัดเลือก HUSO MC SEARCH 2024

พื้นที่และโอกาสสำหรับนิสิตที่มีใจรักในการเป็นพิธีกรได้เปิดขึ้นอีกครั้ง กับการค้นหาพิธีกรหน้าใหม่ คนมีไฟและมีความสามารถ เพื่อก้าวสู่การเป็น พิธีกรแห่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 4 (HUSO MC SEARCH 2024)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 กรกฎาคม 2567
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/aG6t6rPV5UT21BA48
คุณสมบัตินิสิตผู้สมัคร
1.นิสิตปัจจุบันซึ่งที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2.ไม่จำกัดเพศ 3.มีปฏิภาณไหวพริบ กล้าแสดงออก และมีบุคลิกภาพที่ดี 4.มีใจรักในงานพิธีกร พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ