สถานที่ตั้ง 

สถานที่ตั้ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000

Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University    
140, Moo. 4, Khao-Roob-Chang Sub-district, Muang District, Songkhla 90000, Thailand