รับสมัครนักดนตรีประจำวง HUSO BAND


รับสมัครนักดนตรีประจำวง HUSO BAND

ตามหา DEK-HUSO TSU ชั้นปีที่ 1-3 คนมีไฟ มีใจรัก และมีความสามารถด้านดนตรีสากลมาร่วมปล่อยของเพื่อเป็น นักดนตรีประจำวง "HUSO BAND" 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งหรือมากกว่า 1 ชนิด ได้แก่ เบสไฟฟ้า กีตาร์ไฟฟ้า กลองชุด คีย์บอร์ด หรืออื่น ๆ
4.มีใจรัก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถเข้าร่วมฝึกซ้อมกับวงได้ หากได้รับพิจารณาคัดเลือก

สมัครได้เลยที่ https://forms.gle/nW8UGcSSAqMkv7DA7