แนะแนวศึกษาต่อ TCAS68 รร. มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


แนะแนวศึกษาต่อ TCAS68 รร. มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

เริ่มขึ้นแล้วกับกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ TCAS68 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยโรงเรียนแรกที่พี่ ๆ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางไปพบกับน้อง ๆ นั่นคือ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในงาน ว.ช. วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งกิจกรรมการแนะแนวครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลของคณะฯ ในภาพรวม รวมทั้งข้อมูลการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดอื่น ๆ สามารถติดตามได้อีกครั้งเร็ว ๆ ทางเพจ Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และทางเพจ Facebook ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ