ประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา


ประกาศรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์ (ภูมิศาสตร์กายภาพหรือภูมิศาสตร์มนุษย์) เปิดรับสมัครภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567