แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว


แจ้งตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

ประกาศแจ้ง กําหนดการขอแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2567 เพื่อดำเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เฟส 2