ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา