รองชนะเลิศอันดับ 2 สาวงามเกาะยอ ประจำปี 2567


รองชนะเลิศอันดับ 2 สาวงามเกาะยอ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ซิน-นัฐวีกานต์ นามแยง ศิษย์เก่า (รหัส 63) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 "สาวงามเกาะยอ" การประกวดสาวงามเกาะยอ งานเทศกาลของดีเกาะยอ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567