เปิดรับสมัครอาจารย์นิเทศศาสตร์ 1 อัตรา


เปิดรับสมัครอาจารย์นิเทศศาสตร์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่ง "อาจารย์" จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ การสื่อสาร สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 20 พฤษภาคม 2567 สมัครออนไลน์ผ่านทาง https://ejob.tsu.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-7431-7600 ต่อ 7222