เปิดลงทะเบียนร้านในงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair


เปิดลงทะเบียนร้านในงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair

เปิดลงทะเบียนร้านค้าเพื่อจำหน่ายในงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เปิดลงทะเบียนวันนี้ - 24 พฤศจิกายน 2566 ลงทะเบียนคลิกที่นี่