TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวแจ้งนิสิต  กลับหน้าหลัก
ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบประเมินการเรียนออนไลน์
ประกาศผลการพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID
ข้อมูลประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพนิสิต
แนวปฏิบัติการสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปรับรางวัลของนิสิต
ประกาศเลื่อนการจัดโครงการโดยไม่มีกำหนด
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วันนัดพบแรงงานสงขลา 15-16 กุมภาพันธ์ 2562
IO-HOPE INTERPRISE รับสมัครนิสิตฝึกงานในตำแหน่ง ฝ่ายผลิตรายการ ละคร โฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่
ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครด่วน ล่ามจีน-ไทย จำนวนมาก สัญญาระยะสั้น 6 เดือน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์


หน้าที่ :