TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับบริษัทเพียวฟู้ดส์จัดค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา
หลักสูตรภาษาจีนศึกษาดูงานการเรียนการสอนต่างสถาบัน
หลักสูตรประวัติศาสตร์ นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
โครงการอบรม EdPEx Criteria Overview
พิธีลงนามความร่วมมือกับรร.นวมินทราชูทิศทักษิณ และรร.นราธิวาส
การเจรจาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจี่หน่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน
งาน Bunkasai เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 10
โครงการ​ ​ELO หลักสูตรภาษาจีนบูรณาการกับวิชาภาษาจีน​เพื่อการท่องเที่ยว​
กิจกรรมชุมคน ชุมชนคนใต้ ครั้งที่ 9
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์​ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR : Cardiopulmonary Resuscitation
นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนเรียนรู้การประดิษฐกระทงวัตถุธรรมชาติ
งาน International Food Fair & Movie Mania Party
สองคณะมหาวิทยาลัยในภาคใต้ร่วมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับเชิญบรรยายการผลิตหนังสั้น
นิสิตภาษาจีนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน เขตภาคใต้
กิจกรรมคณะสร้างสุข ตลาดนัด HUSO
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์​และนิสิตจาก​ Atma Jaya Catholic University of Indonesia เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างสองมหาวิทยาลัย​ด้านวัฒนธรรมไทย​ งานวิจัย
อาจารย์และนักศึกษาจาก University Sains Malaysia (USM)โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามลายู กับนิสิตหลักสูตรภาษามลายู


หน้าที่ :