TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวแจ้งนิสิต  กลับหน้าหลัก
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยรับสมัครครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
วันนัดพบแรงงานสงขลา 15-16 กุมภาพันธ์ 2562
IO-HOPE INTERPRISE รับสมัครนิสิตฝึกงานในตำแหน่ง ฝ่ายผลิตรายการ ละคร โฆษณา
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานและพัฒนาศักยภาพก่อนการทำงานรูปแบบพิเศษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาจบใหม่
ประชาสัมพันธ์การับสมัครนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครด่วน ล่ามจีน-ไทย จำนวนมาก สัญญาระยะสั้น 6 เดือน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์


หน้าที่ :