TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   งานวิจัย  กลับหน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสารจากโครงการการจัดการความรู้ : HUSO Research Performance
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะฯ
แบบฟอร์มงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563
ประกาศรับสมัครทุนโครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน
ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ประจำปี 2562
เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี


หน้าที่ :