TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ทุน/วิจัย  กลับหน้าหลัก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ทุน
ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019
รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ประจำปี 2562
เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa อบรมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียระยะเวลา 1 ปี


หน้าที่ :