TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เทศกาลBunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
"TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน : เข้าใจ รับมือได้"
ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas  Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
WORKSHOP โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
งานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
โครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามาลายู (Outbound) กับ Malaya Universiti ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับUUM Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ASEAN University Youth Summit 2019 (AUY 2019)
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 6
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันแห่งชาติ
เสวนาในหัวข้อ "ดินแดนแสนล้านการเลือกปฏิบัติกับกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล"
อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Infographic ด้านบรรณารักษศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 12
โครงการพัฒนาเครือข่ายครูสังคมศึกษาภาคใต้ การแข่งขันโครงงานทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคใต้ชิงโล่พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ต้อนรับคณะนักเรียน หลักสูตรภาษามลายูถิ่นจากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก


หน้าที่ :