TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ
กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ TSU MOOK และ TSU LEARNING"
รร.ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่จับมือ ม.ทักษิณ วิจัยหลักสูตร “ซิมโฟนี่ เลิร์นนิ่ง” สู่ ร.ร.ทั่วประเทศ
กิจกรรม "ัYOUNG ฝันกันอยู่ไหม"
พินิจอิเหนา
ต้อนรับโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ
โครงการค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Soutsaka and Technology สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะผู้บริหารสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 แก่สำนักข่าวภาคใต้
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและภาษาไทยจากวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับบริษัทเพียวฟู้ดส์จัดค่ายสร้างสรรค์นักโฆษณา
หลักสูตรภาษาจีนศึกษาดูงานการเรียนการสอนต่างสถาบัน
หลักสูตรประวัติศาสตร์ นำนิสิตเข้าเยี่ยมชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง
โครงการอบรม EdPEx Criteria Overview
พิธีลงนามความร่วมมือกับรร.นวมินทราชูทิศทักษิณ และรร.นราธิวาส
การเจรจาลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจี่หน่าน สาธารณรัฐประชาชนจีน


หน้าที่ :