TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เข้าเยี่ยมขอบคุณกงสุลใหญ่ สถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ –วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 21
เข้าเยี่ยมขอบคุณองค์กรสื่อสารมวลชนระดับภูมิภาค
ทีมผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
โครงการค่ายภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ค่าย 1
พิธีส่งมอบงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทศกาลBunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 11
"TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน : เข้าใจ รับมือได้"
ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Universitas  Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย
WORKSHOP โครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน "พจนศิลป์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
งานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับภาคใต้
โครงการ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านภาษามาลายู (Outbound) กับ Malaya Universiti ประเทศมาเลเซีย
พิธีลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับUUM Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ASEAN University Youth Summit 2019 (AUY 2019)
ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รุ่นที่ 6


หน้าที่ :