คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ"
 
     

            สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฎิบัติ "เจาะลึกกลยุทธ์ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ" ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 13423 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  อัตราค่าสมัครจำนวน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผ่านธนาคารกรุงไทยเลขที่ 868-0-045403 ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวปภัสรา บุตรบุรี โทร. 096-5570486 /  ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค โทร. 089-7340750

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ  

สมัครออนไลน์ที่นี่!!