คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 
     

       สาขาวิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างแบบฝึกภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ในวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 13410 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  

      ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ได้ที่ สมัครออนไลน์ที่นี่!!