คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ WebEx , TSU MOOC
 
     

                วันที่ 25 มิถุนายน  2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่คณาจารย์ เกี่ยวกับระบบ WebEx , TSU MOOC เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตได้