คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟาติน ฮูลู ได้รับผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563(2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program)
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟาติน ฮูลู นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563 (2020-2021 Global Undergraduate Exchange Program) โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564) ซึ่งจัดโดย มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน