คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorers 2020