คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญุกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563