คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมความร่วมมือกับ Universiti Utara (UUM) ประเทศมาเลเซีย
 
     

              เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Universiti Utara (UUM) ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาจัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษากับสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้กิจกรรม "HUSO TSU - UUM STUDENT LEADERSHIP SEMINAR 2020 : DEVELOPING LEADERSHIP CAPACITY IN ASEAN"

             โดยมีอาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร และ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ตลอดจนนิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

                  การสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน เช่น ผู้นำคนสำคัญของโลก โลกในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทักษะที่จำเป็นในยุค 4.0 ทักษะความเป็นผู้นำ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรม/โครงการของนิสิตนักศึกษาทั้งสองสถาบันในมิติของการของทำสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม