คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Darmasiswa Scholarship for Academic Year 2020/2021
 
     

           กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2020/2021 แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

รายละเอียดเอกสารแนบ