คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.63 ถึงวันที่ 29 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม International Intercultural Expedition Camp 2020 จำนวน 5 ทุน ณ Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย
 
     

       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย (International Intercultural Expedition Camp 2020) ในระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2563 ณ Universiti Malaysia Sarawak ประเทศมาเลเซีย โดยการจัดสรรทุนการการศึกษาบางส่วน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ จำนวน 5 ทุน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท ดูรายละเอียดได้ที่

 

หนังสือประชาสัมพันธ์  ใบสมัคร Word ใบสมัคร pdf.