คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตจิตอาสาผ่านกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” ปีทื่ 2
 
     

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม "จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ" ปีที่ 2 ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสาพัฒนาสังคม โดยความร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล.9 (นบพิตำ ปากคลองกรุงชิง) และชาวบ้านชุมชนต้นน้ำคลองกลาย บ้านทุ่งใน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช

 

กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการปลูกและเพาะกล้า 'ต้นคลุ้ม' บริเวณชุมชนต้นน้ำคลองกลาย บ้านทุ่งใน และปลูก 'ต้นประ' บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาหลวงที่ ขล.9 (นบพิตำ ปากคลองกรุงชิง) ซึ่งไม้ถิ่นทั้ง 2 ชนิด มีความสำคัญต่อผู้คน ชุมชน ไม่ว่าในด้านวิถีชีวิต หรือในเชิงระบบนิเวศทางธรรมชาติ อย่างต้นคลุ้มที่สามารถช่วยดักตะกอนและสารเคมีที่จะลงในแหล่งน้ำ ควรแก่การอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชนและผืนป่า

 

กิจกรรม "จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ" ภายใต้โครงการธนาคารจิตอาสาพัฒนาสังคม ยังคงจัดขึ้นต่อเนื่องในทุกปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างพื้นที่การทำงานอาสาสมัคร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับบุคลากรและชุมชน