คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เข้าเยี่ยมขอบคุณองค์กรสื่อสารมวลชนระดับภูมิภาค
 
     

วันที่ 9-10 มกราคม 2563  ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร ในนามตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมขอบคุณองค์กรสื่อสารมวลชนระดับภูมิภาคที่ให้การสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยดีเสมอมา และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เพื่อเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มต้นทำงานร่วมกันอีกครั้งในปี 2563 นี้