คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.63 ถึงวันที่ 13 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทีมผู้บริหารเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 
     

ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2563 ทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 7) เพื่ออวยพรปีใหม่ และขอคำแนะนำสำหรับแนวทางการบริหารงานในปี 2563