คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ค่าย 1
 
     

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์ โอลิมปิก ค่าย 1 ของศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่าง 11- 15 ธันวาคม 2562 เพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาคไปเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศต่อไป