คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : "TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน : เข้าใจ รับมือได้"
 
     

         เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมสัมมนา5 (13315) งานพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรรม "TEEN DEPRESSION ภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน : เข้าใจ รับมือได้" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะสากลสำหรับนิสิตในศตวรรษที่ 21

              การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากร ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า รวมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนิสิตในประเด็นที่ควรรู้ ข้อสงสัย ที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปเกี่ยวกับภาวะโรคซึมเศร้า เช่น กลุ่มบุคคลที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า การรับมือหากคนรอบตัวเป็นโรคซึมเศร้า การรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เป็นต้น โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกว่า 150 คน