คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.62 ถึงวันที่ 29 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

แผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ปี 2563  ตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

จำนวน 13 หลักสูตร จำนวน 645 ที่นั่ง 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มที่ได้ http://entrance.tsu.ac.th/