คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.62 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome-base education (OBE)
 
     

   ขอเชิญเข้าร่วมฟังแนวทางการจัดการศึกษาแบบ Outcome-base education (OBE) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562

http://edoc.tsu.ac.th/docs/2019-10/101179-28-10-2019t12_34_37.pdf