คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 ต.ค.62 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562
 
     

              วันนี้ (2 ต.ค.62) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับหลักสูตร และระดับสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันมุ่งมั่นปฎิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยทักษิณและสังคมตามที่ให้คำรับรองไว้  โดยมี รศ.ดร.ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ร่วมลงนามคำรับรองดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้