คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15
 
     

                วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกับวัดโคกพยอมสุการาม ได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15 ณ วัดโคกพยอมสุกามราม ตำบลพิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาในสังคมไทยที่มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยมีวรรณคดีที่ปรากฏเป็นหลักฐาน การเทศน์มหาชาติเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยให้แก่นักเรียน นิสิต และประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมประเพณีการเทศน์มหาชาติ ทั้งนี้ในด้านกระบวนการจัดพิธี ท่วงทำนองการเทศน์ การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบกัณฑ์เทศน์ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมและหาศึกษาได้ยากในปัจจุบัน

ซึ่งยอดปัจจัยทั้งหมดจากพุทธศาสนิกชนถวาย ณ โคกพยอมสุการาม ในงานเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 15  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 213,245.50  บาท ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความโชคดี ปราศจากโรคาพยาธิภัยทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ