คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 27 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษาโครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ"
 
     

        ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย ในโอกาสที่ได้รับรางวัลในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา โครงการ "ถวายชัย ทำนองไทย ทำนองชาติ" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
1. นายอภิชัย จันทร์เกษ นิสิตชั้นปีที่ 5 การศึกษาบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย ซึ่งผลิตร่วมระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวอรไพลิน สุวรรณหงษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ศิลปศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม

จากผู้สมัครรอบคัดเลือกกว่า 120 คน คัดเลือกมาเพียงชาย 5 คน หญิง 5 คน เพื่อเข้ามาแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ทั้งการอ่านทำนองเสนาะ ขับเสภา พากย์โขน และขับร้องเพลงไทยเดิม ที่สำคัญเป็นการประกวดแบบฉับพลัน ซึ่งผู้ประกวดไม่เคยเห็นตัวบทมาก่อน และไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องอ่านทำนองเสนาะคำประพันธ์ประเภทไหน เสภาไทย ลาว หรือมอญ พากย์โขนชนิดใด

โดยมีอาจารย์วราเมษ วัฒนไชย ที่คอยฝึกฝนให้นิสิตประสบความสำเร็จในครั้งนี้