คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับUUM Malaysia ประเทศมาเลเซีย
 
     

เมื่อวันที่ 26​ สิงหาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์(HRM)​ เดินทางไปร่วมพูดคุยหารือข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้นระหว่างกับ หลักสูตร HRM, School of Business Management (SBM), UUM Malaysia ประเทศมาเลเซีย