คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.62 ถึงวันที่ 20 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดการแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ยุค 4.0
 
     

ด่วน!!! ขยายเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 !!!!!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อ.ดร.วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ โทร. 09-1798-9362 

อ.ดร.นวิทย์ เอมเอก โทร. 08-1549-0515

คุณสารายา เปาะโซะ 09-0226-0540