คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.62 ถึงวันที่ 27 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
     

โครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์

ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หนังสือเชิญสำหรับสถาบันอุดมศึกษา | หนังสือเชิญสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา | กำหนดการ

สมัครออนไลน์ | รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วม