คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาครุศาสตร์เทียนจิน จำนวน 25 ทุน โดยเปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2562

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ