คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.62 ถึงวันที่ 1 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การรับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
     

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินจัดทำหลักสูตรปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน จึงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2562 

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ