คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.62 ถึงวันที่ 21 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 
     

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน) สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/node/4154 สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายละเอียดเอกสารแนบ