คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 21 มี.ค.62 ถึงวันที่ 21 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019
 
     

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งว่า Academy for Research and Higher Education (ARES) ประเทศเบลเยี่ยม เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2019 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ares-ac.be/relations-internationales/asem-duo-grant และ http://www.asemduo.org

รายละเอียดเอกสารแนบ