คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 21 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
 
     

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยามดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ