คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 7 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุน Turkey Scholarships ประจำปี 2562
 
     

สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งว่า รัฐบาลตุรกีประสงค์จะมอบทุน Turkey Scholarships ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่ไปศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศตุรกี โดยรัฐบาลตุรกีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ได้รับทุนและจัดสรรที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาตุรกีให้ผู้ที่ได้รับทุนในทุกระดับ ตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.turkiyeburslari.gov.tr 

รายละเอียดเอกสารแนบ