คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.62 ถึงวันที่ 7 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019
 
     

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยแจ้งว่า The University Leipzig กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (ITK) 2019 ในสาขาวิชา Conditioning Coaching ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มกราคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 เดือน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าครองชีพรายเดือน ผู้ได้รับทุนฝึกอบรมต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปกลับระหว่างประเทศด้วยตนเอง ตามคุณสมบัติที่กำหนด ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itk.uni-leipzig.de

รายละเอียดเอกสารแนบ