คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.62 ถึงวันที่ 14 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
 
     

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น  ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดในการติดต่อและสถานที่จัดส่งเอกสารสมัครทุน
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203 และ 0 2579 2690
โทรสาร   0 2561 3049


(เว็บไซต์ https://www.nrct.go.th/ข่าวทุนวิจัย/ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น-ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ-ไทย-เกาหลี-nrct-nrf-ประจำปี-2562)