คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
งานวิจัย
เริ่มแสดง :: 23 ม.ค.62 ถึงวันที่ 12 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุน Ernst-Mach Grants (EMG)-ASEA-UNINET ประจำปี 2562
 
     

รัฐบาลออสเตรียประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst-Mach Grants (EMG) - ASEA - UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย ในทุนแบ่งเป็น 4 ประเภท
1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน
ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grants.at หรือ https://asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg

รายละเอียดเอกสารแนบ