คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ม.ค.62 ถึงวันที่ 24 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
 
     

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.hu.ac.th/conference/index.html