คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.61 ถึงวันที่ 22 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า”
 
     

สถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วรรณกรรมท้องถิ่น : จากวันวานถึงวันหน้า” เนื่องในวาระครบ 99 ปีของอาจารย์สิงฆะ วรรณสัย ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่   จัดโดย  โครงการวิวัฒน์ไทยศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITS)  สถาบันไทยศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงทะเบียนฟรีได้ที่  https://goo.gl/forms/RegHSFnWkvIHJzYK2