คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหราด จังหวัดกระบี่
 
     

ช่วงเช้าของวันนี้ (1 ธันวาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักหอสมุดวิทยาเขตสงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 110 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และรับการแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงและเป็นแนวทางในการวางแผนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งโอกาสนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจ