คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 พ.ย.65 ถึงวันที่ 13 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานกาแฟพะตง ไปด้วยกัน ไปได้ไกล
 
     

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดงาน “กาแฟพะตง ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) กับ องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง โดย นายมนตรี ศรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง และนายพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง พร้อมกันนี้มีกิจกรรมการประกวดชงกาแฟและออกแบบเมนูเครื่องดื่มกาแฟสด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก